Sigma Electro Networks 

061 442 82 05 

 poczta@sigma-nt.pl

Firma SIGMA ELECTRO NETWORKS oferuje kompleksową obsługę inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych silno i słaboprądowych.

 

Zlecenia wykonujemy od fazy projektowania, poprzez kosztorysowanie; dostawę urządzeń i materiałów; prace montażowe i instalacyjne, do uruchomienia wraz z wykonaniem pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

  

Oferta firmy SIGMA ELECTRO NETWORKS zabezpiecza optymalne oczekiwania naszych KLIENTÓW. Pod pojęciem optymalne rozumiemy najlepszy poziom rozwiązań technicznych przy zachowaniu umiarkowanych czynników ekonomicznych. Deklarowany efekt jest wyraźnie osiągalny przy zleceniu nam dużych zadań inwestycyjnych.

 

Godząc wymagania KLIENTA, projektujemy i wykonujemy instalacje silno i słaboprądowe w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne. Poprzez regularne szkolenia, w ciągły sposób, podnosimy kwalifikacje personelu.

 

Bezusterkowe i terminowe realizacje przekładają się na dużą roczną dynamikę wzrostu obrotów. Utrzymywanie tak wysokiej dynamiki jest możliwe dzięki posiadaniu przez firmę SIGMA wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, kompetentnych montażystów oraz przez bezwzględne przestrzeganie zasady partnerstwa i współpracy w KLIENTEM.

Design by: www.diablodesign.eu